História

Školské hospodárstvo vzniklo v roku 1951 ako účelové zariadenie pre praktický výcvik, prax, záujmovú a odbornú činnosť žiakov poľnohospodárskych škôl, rozvíja odbornú a pedagogickú prácu učiteľov a zabezpečuje plnenie výrobných a hospodárskych úloh a služieb, riadi sa predmetom činnosti v zriaďovacej listine určeným zriaďovateľom. Od svojho vzniku v súčinnosti so Strednou odbornou školou poľnohospodárstva a služieb na vidieku tu bolo vychovaných veľa poľnohospodárskych odborníkov, ktorí v súčastnosti zastávajú popredné odborné miesta v našej spoločnosti.