Kontakty

Kontaktná adresa:

Školské hospodárstvo

Zavarská 10 917 28 Trnava

 

Tel.číslo: 033/5501 610

Fax : 033/5444 974

Mail : smtt@zupa-tt.sk

 

Zriaďovacia listina TTSK č. 2002/74-18 škol. dňa 1.1.1991

IČO : 00157988

DIČ : 2021147326

v zastúpení : Ing. Ľubomír Majerčík